Instrucțiuni pentru imprimarea țintelor

Pentru formatul standard A4: La printare veti intra in meniul corespunzator si veti alege File / Page Setup , bifand optiunea "Portrait", astfel ca imaginea sa fie tiparita "in picioare".
Treceti apoi la optiunea "Margins (millimeters)" si inlocuiti setarile implicite cu "ZERO", in asa fel incat pagina sa aiba marginile stabilite de noi in imagini, fara alte adaosuri.... Bifati "Centering" inclusiv la optiunile orizontal si vertical, apoi bifati "Fit to 1 by 1 page".

Airsoft si Paintball, - aspecte legale si ambiguităţi legislative

luni, 2 ianuarie 2012

Modificarile la legea 295 aduse prin legea 117 au adus airsoftul si paintballul in legislatia romaneasca, ceea ce este un lucru bun in sine, - asa cum s-a discutat de nenumarate ori. Persista insa cateva neclaritati legislative asa cum am amintit deja in articolul precedent intitulat:


In articolul de fata vom relua intreaga legislatie referitoare la airsoft si paintball iar apoi vom semnala neclaritatile despre care va vorbeam, - mai ales sub aspectul folosirii acestor replici in cazul AUTOAPARARII. Sunt sigur ca unii vor rade cand vine vorba de "autoaparare" cu arme airsoft, - dat fiind ca majoritatea acestor replici sunt slabe ca putere si folosesc bile usoare cu calibrul 6 mm. In nici un caz replicile airsoft nu pot stopa atacul unui agresor, desigur.
Altfel stau lucrurile in cazul replicilor paintball, - asa cum aminteam in articolul in cauza.
Sa vedem ce spun legile referitor la armele airsoft si paintball:

LEGEA nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei:
6. arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei impotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante

Legea 117 2011 pentru modificarea şi completarea Legii 295 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 446 din 27 iunie 2011
7.La articolul 2 punctul III, după poziţia 6 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 61–63, cu următorul cuprins:
„61.arme şi dispozitive de agrement – arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât şi în cadrul competiţiilor sportive; sunt incluse în această categorie şi arcurile;
62.replici de arme tip airsoft – replici după arme şi dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice;
63.dispozitive paintball – dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;“.

LEGEA nr. 295
IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-o butelie recipient;

Legea 117 2011 :
„Art. 5.
Aspecte generale privind regimul armelor
(4)Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de către persoanele fizice şi juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
„Art. 64.
Folosirea armelor utilitare şi de agrement
(4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.
(5)Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.
(6)Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)–(4) pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.“
Art 132 Contraventii:
32. portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 64;

Art. 133. Sancţiuni
d)cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei
, cele prevăzute la pct. 11–13, 16–19, 25, 27, 30–32, 41 şi 50;
c)confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25 şi 30–33;

ANEXĂ
CLASIFICAREA ARMELOR*)
Categoria E – Alte categorii de arme şi dispozitive neletale

 ........
36. Replicile de arme tip airsoft
37. Dispozitivele paintball

 –
 *)
Muniţiile, precum şi componentele esenţiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.
------------

AMBIGUITATI...
Lege nr. 152/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
2. La articolul 39 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), armele de vanatoare pot fi folosite si in caz de legitima aparare, stare de necesitate ori caz fortuit, in conditiile legii."
3. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Uzul de arma neletala
Art. 63. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate.
(2) Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv, prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa, pot fi folosite in spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau in spatii special amenajate, pentru a nu pune in pericol integritatea corporala si viata persoanelor.
(3) Arbaletele, arcurile, precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa, destinate colectiei, pot fi folosite in conditiile prevazute la art. 29.
(4) Folosirea armelor neletale in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.
(5) Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. (2) in locuri publice."

Care sunt Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv, prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa?
25. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care dezvoltă o viteză a proiectilului admisă în Uniunea Europeană, precum şi muniţia corespunzătoare .
31. pistoale de alarmă şi semnalizare, precum şi muniţia corespunzătoare
De asemenea cele prevazute la pct 25 pot fi folosite in conditiile art 29 care la pct 4 spune:
(4)Colecţionarii de arme pot folosi o armă lungă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care colecţionarul a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la Art. 35 alin. (1) şi (2). ( adica sa acorde asistenta si sa anunte organele in drept).

Ce intelegem de aici? Ca "armele cu aer comprimat) POT fi folosite pentru autoaparare sau caz fortuit, la fel si arbaletele si arcurile.... si armele de vanatoare.
 Sub aspect legal, replicile airsoft si paintball SUNT incluse in Categoria E, arme si dispozitive neletale destinate agrementului ( colectie; destinatie utilitara si agrement).
De asemenea, conform Lg 295 art.IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-o butelie recipient, - rezulta ca replicile airsoft si cele paintball SUNT arme cu aer comprimat.

Prin legea 152/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004, s-au introdus noi conditii si prevederi in regimul armelor si munitiilor din Romania.
Una dintre noutati este armele de vanatoare pot fi folosite in caz de legitima aparare, stare de necesitate sau caz fortuit.
Drepturile si obligatiile detinatorilor de arme neletale

Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate. Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite in spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau in spatii special amenajate, pentru a nu pune in pericol integritatea corporala si viata persoanelor.
Arbaletele, arcurile, precum si armele cu aer comprimat, destinate colectiei, pot fi folosite in caz de legitima aparare, iar uzul acestora trebuie anuntat. Folosirea armelor neletale in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. Aceste arme nu se pot folosi in locuri publice.
Concluzia ar fi ca DACA fac parte dintr-o "colectie" si aceste dispozitive POT fi folosite pentru autoaparare...?
Autoaparare cu replici... airsoft?
Nu da rezultate...
Insa replicile paintball, fiind mai puternice, folosind proiectile la mari ... POT fi folositoare (DACA in loc de bile cu vopsea folosesc bile cu substante iritant-lacrimogene)...
...despre ACSTE bile insa legislatia romaneasca NU SPUNE NIMIC.
Deci?

1 comment

Anonim spunea...

Total neclara legislatia asta de la noi!

16 septembrie 2012, 05:39

Trimiteți un comentariu